Marlous Schouten studeert Facility Management en doet haar afstudeerstage bij Hotel. Ze vertelt: “Ik ben gaan kijken hoe we de plastics van het restafval kunnen gaan scheiden om ervoor te zorgen dat we minder restafval creëren. Dit afval verdwijnt namelijk regelrecht in de verbrandingsoven en is daarmee een vervuilende afvalstroom. Door de plastics apart in te zamelen kunnen deze materialen worden gerecycled en als nieuwe grondstoffen opnieuw gebruikt worden. Dit is een stuk duurzamer.”

Hoe ziet het scheiden er dan uit op de afdelingen?
Op verpleegafdeling C4 hebben we in de medicijnkamer en in de afdelingskeuken een prullenbak neergezet voor plastic en drankkartons. De voedingsassistentes hebben een grote rol gespeeld door alle drinkpakken te verzamelen tijdens het ontbijt en de lunch. ’s Avonds hebben zij alle maaltijdschalen apart ingezameld. Bij Radiologie hebben we op iedere kamer een prullenbak neergezet voor plastic. Op gezette tijden haalde Logistiek het afval op en zette dit voor mij apart, zodat ik kon zien wat er was opgehaald aan plastic.

Wat was het resultaat?
De eerste week was het ongeveer 22 kilo aan plastic en drankkartons. Na extra communicatie hebben we de tweede week zelfs 40 kilo opgehaald! Je moet je voorstellen dat er op de afdelingen ongeveer 2 volle vuilniszakken per dag werden opgehaald.”

Deze pilot wordt in het komende jaar uitgebreid naar de andere afdelingen van Alrijne.

Terug naar Duurzaam Alrijne
Terug naar Duurzaam Alrijne
Terug naar boven