Darmkankerzorg op maat

Dikkedarmkanker en endeldarmkanker zijn de meest voorkomende kankersoorten. Jaarlijks wordt bij ongeveer 12.000 mensen dikkedarmkanker vastgesteld. Wanneer u darmkanker heeft, of het vermoeden daarop bestaat, kunt u bij Alrijne terecht voor een totaalpakket aan zorg. U komt bij ons na verwijzing door uw (huis)arts, of als vervolg op het bevolkingsonderzoek darmkanker. In Alrijne verloopt uw traject via een 'zorgpad', zodat alle fases bij darmkankerzorg zowel binnen ons ziekenhuis als daarbuiten goed op elkaar aansluiten. Onze maag-darm-leverartsen doen onderzoek, stellen de diagnose en behandelen. Als een operatie nodig is, komt u ook onder behandeling bij onze darmchirurgen.

Samen+

Alrijne vormt met het Groene Hart Ziekenhuis uit Gouda het netwerk Samen+. Daarnaast werken we samen met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), bijvoorbeeld bij radiotherapie (bestraling). Met elkaar bieden we onze patiënten met darmkanker in onze regio optimale zorg. 

 

Aanvullend onderzoek

Wanneer er sprake blijkt te zijn van een kwaadaardige afwijking, kunnen waar nodig aanvullende onderzoeken worden uitgevoerd. 

Om de vorm en grootte van de tumor nog beter te bekijken en om na te gaan of er uitzaaiingen naar andere organen zijn, kan het nodig zijn om een CT-scan, MRI, röntgenfoto, echografie, en/of bloedonderzoek uit te voeren.

Aanvullende systemische behandeling

Na de darmoperatie is soms een aanvullende 'systemische behandeling ' nodig in de vorm van tabletten of via een infuus. Bij darmkanker zijn er zijn verschillende systemische behandelingen mogelijk: chemotherapie en targeted therapie.

J. (Jephta) van den Bremer

Chirurg

W. (Willem) van Gijn

Chirurg

dr. W.E. (Willem) Hueting

chirurg

S.M.P. (Sacha) Koch

Chirurg

P.A. (Peter) Neijenhuis

Chirurg

dr. S. (Sunje) Abraham

MDL arts

dr. C.H.M. (Cees) Clemens

MDL arts

dr. L.S.F.J. (Wiet) Crobach

MDL arts

dr. W.R. (Rogier) ten Hove

MDL arts

dr. A.F. (Anne) van Rijn

MDL arts

dr. M.K. (My) Vu

MDL arts

dr. A.M.C. (Anne) Witte

MDL arts

E. (Erdogan) Batman

Internist

L. (Lizan) Hardi

Internist

dr. E.V. (Erwin) Planken

Internist

L.E.A.M.M. (Leontine) Spierings

Internist

Ir. F.A.J. (Frank) Toonen

Internist

D.A.H.M. (Dirk) Boumeester

Verpleegkundig consulent

P.A. (Petra) Lepelaar

Senior verpleegkundige

M. (Maaike) van der Hulst

Oncologie- verpleegkundige

P. (Petra) van der Kroon

Oncologie- verpleegkundige

N. (Nienke) Bennink

Verpleegkundig specialist

W. (Willemijn) Kapteijn

Oncologie- verpleegkundige

N.T.C. (Nancy) Lardenoije

Verpleegkundig specialist

J.J. (Hanita) Knetsch

Casemanager Coloncare

J.H. (Ineke) Rook - van Eerde

Casemanager Coloncare

 • Behandelteam darmkanker
 • Folder: Dieetadvies bij een colostoma
 • Folder: Dieetadvies bij een ileostoma
 • KWF Kankerbestrijding

  Op internet vindt u veel informatie over darmkanker. Op de website van KWF Kankerbestrijding bijvoorbeeld vindt u begrijpelijke en betrouwbare informatie.

 • Darmkanker.info

  Op internet vindt u veel informatie over darmkanker. Op de website van Darmkanker.info bijvoorbeeld vindt u begrijpelijke en betrouwbare informatie.

 • Rivm.nl

  Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vindt u meer informatie over het bevolkingsonderzoek darmkanker: onder andere over de uitnodiging, de vragenlijst, de test, de uitslag, darmkanker en vervolgonderzoek. Alrijne is gecertificeerd voor het verrichten van vervolgonderzoek.

 • Registratie van kanker

  De Nederlandse kankerregistratie verzamelt gegevens van iedereen in Nederland die kanker krijgt. Het is niet terug te leiden van welke persoon de gegevens afkomstig zijn. De gegevens gaan bijvoorbeeld over de soort kanker, de behandeling en het verloop. De gegevens worden gebruikt voor onderzoek over kanker. Wilt u niet dat uw gegevens worden geregistreerd? Dan kunt u dit melden aan uw arts. Alle informatie over de Nederlandse kankerregistratie kunt u vinden in de folder ‘Registratie van kanker’.

 • Wereldkankerdag.nl

  Ieder jaar wordt op Wereldkankerdag (4 februari) wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker. Deze dag is officieel gemarkeerd om het bewustzijn rondom kanker te vergroten en om preventie, detectie en behandelingen aan te moedigen, maar ook om het belang van een goede kwaliteit van leven voor mensen met kanker - én dat van naasten of nabestaanden - te onderstrepen.

Terug naar boven