}

Snel weten waar u aan toe bent

Wanneer u darmkanker heeft, of het vermoeden bestaat, kunt u in Alrijne terecht voor een totaalpakket aan zorg. U komt bij ons na een verwijzing door uw (huis)arts, of als vervolg op het bevolkingsonderzoek darmkanker. Na verwijzing door uw (huis)arts of als vervolg op het bevolkingsonderzoek darmkanker kunt u snel terecht op de polikliniek en heeft u na het darmonderzoek binnen één dag de voorlopige uitslag.

Darmkankerzorg op maat

Voor darmkankerzorg werken we met meerdere afdelingen en specialismen samen binnen ons ziekenhuis en daarbuiten met partnerziekenhuizen. Een gespecialiseerd behandelteam van maag-darm-leverartsen, darmchirurgen, verpleegkundigen, radiologen, pathologen en internist-oncologen zorgen voor een optimale behandeling ‘op maat’ voor elke patiënt. In Alrijne verloopt uw traject via een zorgpad, zodat alle fases bij darmkankerzorg zowel binnen ons ziekenhuis als daarbuiten goed op elkaar aansluiten; vanaf uw eerste bezoek tot en met de nazorg.

Begeleiding door casemanager

Om u zo goed mogelijk te begeleiden tijdens uw behandeltraject, krijgt u een 'casemanager' toegewezen. U en uw naasten kunnen bij de casemanager terecht met vragen. Dit kunnen vragen zijn over praktische zaken en over de behandeling(en). De casemanager coördineert uw behandeltraject.

Samen+

Alrijne en het Groene Hart Ziekenhuis werken intensief samen binnen het samenwerkingsverband Samen+.  In dit samenwerkingsverband bundelen gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen van beide ziekenhuizen hun kennis en ervaring in een gezamenlijk behandelteam. Daarnaast werken we samen met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Aanvullend onderzoek

Wanneer er sprake blijkt te zijn van een kwaadaardige afwijking, kunnen waar nodig aanvullende onderzoeken worden uitgevoerd. 

Om de vorm en grootte van de tumor nog beter te bekijken en om na te gaan of er uitzaaiingen naar andere organen zijn, kan het nodig zijn om een CT-scan, MRI, röntgenfoto, echografie, en/of bloedonderzoek uit te voeren.

Aanvullende systemische behandeling

De behandeling van darmkanker is afhankelijk van de plaats van de darmkanker (dikke darm of endeldarm), de grootte van de tumor en aanwezigheid van uitzaaiingen. Bij darmkanker bestaat de behandeling meestal uit een darmoperatie. Het is ook mogelijk dat er eerst gestart wordt met bestraling (radiotherapie), al dan niet in combinatie met chemotherapie (bij endeldarmkanker) en dat de operatie daarna plaatsvindt. Dit is afhankelijk van de uitkomst van de onderzoeken die bij u zijn uitgevoerd en het advies van het behandelteam.

Na de operatie is soms een aanvullende ‘systemische’ behandeling met chemotherapie of targeted therapie (specifieke, doelgerichte therapie) nodig. Dit is afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek van het tumor- en klierweefsel dat tijdens de operatie is verwijderd.

Meer informatie over behandelingen en onderzoeken

J. (Jephta) van den Bremer

Chirurg

Dr. W. (Willem) van Gijn

Chirurg

dr. W.E. (Willem) Hueting

chirurg

Koch 2 2269 Correct

S.M.P. (Sacha) Koch

Chirurg

P.A. (Peter) Neijenhuis

Chirurg

Abraham, S.

dr. S. (Sunje) Abraham

MDL arts

dr. C.H.M. (Cees) Clemens

MDL arts

dr. W.R. (Rogier) ten Hove

MDL arts

dr. R.J. (Rutger) Jacobs

MDL-arts

dr. K. (Koen) de Jong

MDL arts

Rijn, A.F. Van 1

dr. A.F. (Anne) van Rijn

MDL arts

Profiel foto

dr. M.K. (My) Vu

MDL arts

A.M.C. Witte 1

dr. A.M.C. (Anne) Witte

MDL arts

Profiel foto

E. (Erdogan) Batman

Internist

L. (Lizan) Hardi

Internist

dr. E.V. (Erwin) Planken

Internist

Profiel foto

L.E.A.M.M. (Leontine) Spierings

Internist

Ir. F.A.J. (Frank) Toonen

Internist

Profiel foto

A.C.W. (Christine) de Vos

MDL arts

Kroon, P Vd

P. (Petra) van der Kroon

Verpleegkundig consulent

Bennink, N

N. (Nienke) Bennink

Verpleegkundig specialist

Hulst De Wit, M.J.M. Van Der (Maaike) 1

M. (Maaike) van der Hulst

Verpleegkundig specialist

Profiel foto

W. (Willemijn) Kapteijn

Verpleegkundig consulent

Knetsch JJ

J.J. (Hanita) Knetsch

Casemanager Coloncare, stomazorg & fecaal management

Kielema E.J (1 Van 1)

E.J. (Jose) Kielema

Casemanager Coloncare, stomazorg & fecaal management

Lepelaar Stijnman,P.A. 1

P.A. (Petra) Lepelaar-Stynman

Casemanager Coloncare, stomazorg & fecaal management

Rook Van Eerde,J.H. 1

J.H. (Ineke) Rook - van Eerde

Casemanager Coloncare, stomazorg & fecaal management

Veenboer I (1 Van 1)

I. (Iris) Veenboer

Casemanager Coloncare, stomazorg & fecaal management

 • Folder: Dieetadvies bij een colostoma
 • Folder: Dieetadvies bij een ileostoma
 • KWF Kankerbestrijding

  Op internet vindt u veel informatie over darmkanker. Op de website van KWF Kankerbestrijding bijvoorbeeld vindt u begrijpelijke en betrouwbare informatie.

 • Darmkanker.info

  Op internet vindt u veel informatie over darmkanker. Op de website van Darmkanker.info bijvoorbeeld vindt u begrijpelijke en betrouwbare informatie.

 • Rivm.nl

  Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vindt u meer informatie over het bevolkingsonderzoek darmkanker: onder andere over de uitnodiging, de vragenlijst, de test, de uitslag, darmkanker en vervolgonderzoek. Alrijne is gecertificeerd voor het verrichten van vervolgonderzoek.

 • Registratie van kanker

  De Nederlandse kankerregistratie verzamelt gegevens van iedereen in Nederland die kanker krijgt. Het is niet terug te leiden van welke persoon de gegevens afkomstig zijn. De gegevens gaan bijvoorbeeld over de soort kanker, de behandeling en het verloop. De gegevens worden gebruikt voor onderzoek over kanker. Wilt u niet dat uw gegevens worden geregistreerd? Dan kunt u dit melden aan uw arts. Alle informatie over de Nederlandse kankerregistratie kunt u vinden in de folder ‘Registratie van kanker’.

 • Wereldkankerdag.nl

  Ieder jaar wordt op Wereldkankerdag (4 februari) wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker. Deze dag is officieel gemarkeerd om het bewustzijn rondom kanker te vergroten en om preventie, detectie en behandelingen aan te moedigen, maar ook om het belang van een goede kwaliteit van leven voor mensen met kanker - én dat van naasten of nabestaanden - te onderstrepen.

Terug naar boven